GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Natuurlijk moest er ook een herfst shoot komen voor Amsterdam Flower School! Voor deze shoot werkten we samen met Paul Van Klavertje Vijf in Haarlem, een ware kunstenaar als het op bloemen aankomt.